For meg handler skytetrening om å forbedre mine prestasjoner, særlig på jakt. Så lenge jeg prøver noe som er litt annerledes hver gang, utvider jeg ferdighetene som skytter. 

Det er likevel viktig å ikke legge opp til for høy progresjon, for da blir det demotiverende når målene ikke nås. Det bør være balanse mellom kjedelige repetisjonsøvelser og tørrtrening versus mer hårete mål: