Vil ta ut fire ulverevir i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren, og stadfester felling av ulv i fire revir.

Sist oppdatert 22. desember 2021 kl 22.30
Ulv fotografert i kontrollerte forhold.
Ulvebestanden har lenge vært over bestandsmålet. Nå åpnes det for å felle flere ulv i ulvesonen.

Departementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene Bograngen og Rømskog.

Det åpnes i tillegg for felling av de gjenværende dyrene i Slettåsreviret, der alfaparet ble felt utenfor ulvesonen nå i desember.

– Gjennom vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen viser regjeringen at vi følger opp Hurdalsplattformen. Denne regjeringen ønsker en mer restriktiv rovviltpolitikk enn den som ble ført av Solberg-regjeringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hun er tilfreds med at det nå er fattet vedtak om tillatelse til lisensfelling i fire ulverevir.

Viktig for tiltro til forvaltningen

– Ulvebestanden har gjennom flere år ligget over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Vi ønsker å forvalte i tråd med de bestandsmålene Stortinget har vedtatt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hun mener dette er viktig for tilliten til forvaltningen og for folk som opplever de belastningene det kan gi å ha ulv i nærområdet

– For beitenæringen og lokalsamfunn er dette vedtaket svært viktig. Det signaliserer at regjeringen ønsker å følge opp den to-delte målsetningen hvor også beitedyr hensyntas i større grad enn det Solberg-regjeringen la opp til, sier Borch.

Skal ta ut hele revir

Det åpnes for lisensfelling av til sammen 25 ulv innenfor sonen. Antall individer i kvoten bygger på de foreløpige konklusjonene fra overvåkingen denne vinteren. Dersom det kommer nye opplysninger før eller etter starten av lisensjakta som viser at det er flere eller færre ulver i de aktuelle revirene, kan kvoten endres av statsforvalteren.

For øvrig gjelder at det skal tas nødvendige forholdsregler for å gjennomføre fellingene slik det fremgår av rovviltnemndenes vedtak. Hovedregelen er at alle individene i tilhørende revir tas ut.

Les mer på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Publisert 22. desember 2021 kl 22.30
Sist oppdatert 22. desember 2021 kl 22.30
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen