Det var ikke langt unna 4 000 jegere som ønsket jaktkort på villrein i de gjeldende områdene, nøyaktig var det 3 730 søkere. Når kortene skulle fordeles til 202 jegere, sier det seg selv at sjansene ikke har vært spesielt store.

Det er greit å vite at kortene for eksempelvis Hardangervidda ikke er blant kortene som er trukket nå, og det er flere andre fjellstyrer som trekker sine kort nå.