Totalt ble det felt 4 726 villrein i løpet av jakthøsten 2020. Det er omtrent samme antall som i 2019. Da ble det felt 4 738 villrein, viser ferske fellingstall om villreinjakta fra Statistisk sentralbyrå.

Annonse

Det er likevel langt unna totalkvoten, slik det vanligvis er med reinsjakta: For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein. Det betyr at 35 prosent av kvoten ble tatt ut. I alt ble det felt 1 585 voksne bukker, 1 369 voksne simler, 587 halvannet-åringer og 1 149 årskalver.

Noe økning på Hardangervidda

Landets desidert største villreinområde er Hardangervidda. Her var det gitt tillatelse til å felle 4 984 dyr i forkant av jakta. Av disse 1 440 felt (29 prosent), noe som innebærer ei økning på 170 felte dyr fra 2019.

Snøhetta var i 2020 det villreinområdet som hadde det nest største utbytte. I alt ble det felt 718 villrein.

Deretter fulgte Ottadalsområdet og Rondane med henholdsvis 479 og 442 felte dyr. I Ottadalsområdet ble det skutt 245 færre dyr enn året før, noe som altså forklarer de stabile fellingstallene, til tross for at Hardangervidda økte.