Totalt ble det felt 4 726 villrein i løpet av jakthøsten 2020. Det er omtrent samme antall som i 2019. Da ble det felt 4 738 villrein, viser ferske fellingstall om villreinjakta fra Statistisk sentralbyrå.

LES OGSÅ: Test av lette rifler for villreinjegeren

Det er likevel langt unna totalkvoten, slik det vanligvis er med reinsjakta: For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein. Det betyr at 35 prosent av kvoten ble tatt ut. I alt ble det felt 1 585 voksne bukker, 1 369 voksne simler, 587 halvannet-åringer og 1 149 årskalver.

Noe økning på Hardangervidda

Landets desidert største villreinområde er Hardangervidda. Her var det gitt tillatelse til å felle 4 984 dyr i forkant av jakta. Av disse 1 440 felt (29 prosent), noe som innebærer ei økning på 170 felte dyr fra 2019.

LES OGSÅ: CWD-funn på Hardangervidda - usannsynlig grad av uflaks

Snøhetta var i 2020 det villreinområdet som hadde det nest største utbytte. I alt ble det felt 718 villrein.

Deretter fulgte Ottadalsområdet og Rondane med henholdsvis 479 og 442 felte dyr. I Ottadalsområdet ble det skutt 245 færre dyr enn året før, noe som altså forklarer de stabile fellingstallene, til tross for at Hardangervidda økte.

Les mer om årets villreinjakt på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

LES OGSÅ: Villreinjeger om hodeskuddet - "Jeg var sikker på å treffe"