Reinens hjernemark (Elaphostrongylus rangiferi) er en parasitt som skader hjerne og ryggmarg hos rein. Dyra overlever smitte, men store mengder av parasitten kan føre til redusert overlevelse, spesielt om vinteren.

Reinsdyr med mye hjernemark får ofte problemer med å bevege seg. Når de står i ro, er de nedsenket i bakparten og får ofte en knekk bak på ryggen.