Antall felte elg har over flere år hatt en utvikling preget av færre felte elg, med noen unntaksår har det jevnt over blitt felt færre elg de siste årene. Fellingene fra elgjakta økte svært raskt fra begynnelsen av 1970-årene til tidlig i 1990-årene. Etter et fall i midten av 1990-årene nådde fellingstallet en foreløpig topp med 39 400 dyr rundt tusenårsskiftet.

Ferske tall fra SSB.no viser at utbyttet på 27 500 dyr i jaktåret 2022/2023 var 24 prosent lavere enn i år 1999 - 2000. Nedgangen fra forrige jaktår var på 1 800 dyr, og det var også nedgang i alle fylker unntatt fylkene i Nord-Norge og i Vestland og i Møre og Romsdal. Trøndelag hadde den største nedgangen i antall felte elg med en nedgang på 900 dyr.