– Det folk typisk spør om er om ikke ei mus kan springe igjennom mange ganger, men vi har gjort studier som viser at hvor mange smågnagere som er i området sammenfaller veldig godt med hvor mange som løper gjennom kamerafella, forteller Eivind Flittie Kleiven, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

Hvorfor er det sånn at det noen år vrimler av lemen og mus, der de nærmest er over alt, mens det andre år ikke er en eneste å se? Forskerne er ikke enig. En ny metode er nå foreslått, i arbeidet med å bedre forstå syklusen til smågnagere.