Svermen er jevn og tett med noe randhagl, men innenfor det akseptable. Helt godkjent er ikke haglpatronens skuddbilde med Browning. Svermen er langt fra jevn, og svært diffus i kantene. Det er mye randhagl og litt mer klumping enn det vi er tilfredse med.