Alle seriøse haglejegere vet at de bør testskyte jaktammunisjonen for å avdekke hvordan den går i hagla. Men hva med treningspatronene?

Bioammo har satset stort på miljøammunisjon, og Rex Steel er da også en biologisk nedbrytbar patron.