Da Garmin lanserte arvtakeren til «gamechangeren» Astro, var de to dressurknappene på nye Alpha noe av salgsargumentet. Men det avstedkom ikke den helt store oppmerksomheten, uvisst av hvilken årsak.

Eller – det er alltids mulig å komme med noen teorier, med stor fare for å tråkke noen på tærne: En ting er at de mest aktuelle hundeeierne – rådyr- og harehundfolket – kanskje ikke er mest kjent for å være på hogget innen videreutvikling og endringsvilje. En annen ting kan være at Miljødirektoratet, som håndhever det meste av regelverk omkring jakt, ei heller er kjent for å omfavne ny teknologi. Ja, med unntak av miljøammunisjon, sjølsagt.