Ikke sjelden faller valget av rase, og kanskje også blodslinje, sammen med det den enkelte jeger er vant til: Har man jaktet mye med kamerater som eksempelvis har dachshund, ja, så blir det gjerne dachs.

Valg på denne måten kan naturligvis være en god løsning: Da har man lært rasen å kjenne og vet forhåpentligvis noe om dens fortrinn som jakthund.