Å kunne bruke kart og kompass er viktig kunnskap, alltid. Likevel kan bruk av GPS være et godt verktøy, både for å orientere seg i terrenget, holde oversikt over hunden eller hundene og for å navigere i bilen. 

Vi tester multisportklokker med GPS, håndholdte GPS-enheter og hundepeilere. Vi tester også vanlig

GPS-enheter med trackback-funksjon eller nødpeiling kan også være et livreddende verktøy.