Sightmark Presidio 2,5-15x50 HDR2 er en av seks kikkertsikter i Sightmarks nye Presidio-serie. Sightmark er ikke så kjent i Norge, men det amerikanske merket ble etablert i 2007 og er velrennomert i det lavere mellomprissjiktet. Kikkertene blir designa i Texas, mens Presidio-kikkertene lages i Kina.

Den nye Presidio-serien virker mer tilpassa det europeiske markedet enn det mange amerikanske sikter normalt er, blant anna med 30 mm mellomrør. Parallaksejusteringa angis likevel i yards, mens klikkjusteringa er i ¼ MOA (0,73 cm @ 100 m).