Men synsfelt på 17,3 meter er ikke like bra som de beste i testen. Vi merker også noe tunneleffekt. 

Fysisk er inntrykket tillitvekkende. All betjening har passe motstand.