Optikken på Noblex sight NV G rødpunktsikte har en svak forstørring på 1.07x og dette gir følelsen av at bildet forvrenges noe ved stor øyeavstand.

Lysstyrken justeres ved å trykke på knappene på siden av siktet, mens siktet skrus på ved å trykke inn begge knappene. Selve prikken oppleves som skarp og fin.