Mens viltet sannsynligvis får en større eller mindre skade å kjempe med, blir du sittende å klø deg i skjegget, full av vonde følelser samt et og annet våpenteknisk spørsmål i etterkant. 

Dårlig skyting kan du reparere med jevnlig trening. Våpentekniske problemer er det derimot verre å utrede uten fagkyndig hjelp.