– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for slik felling i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Her er bestanden lavere enn bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Foreløpige tall viser også at skadene på husdyr er redusert, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I rovviltregion 5, Oppland, har rovviltnemnda åpnet for at tre bjørner kan felles. Lisensfellingsperioden starter 21. august og varer til 15. oktober.