Tiltalen om jaktsvindel gjelder 15 saker: Sju tilfeller med utleie av småvilt-/ rypejakt, fire tilfeller med salg av 12 reinsløyver, og åtte totalt inkluderer hytteutleie. Det var satt av tre dager til rettssaken sist i mars, men rettsmøtene ble utsatt til forrige uke, ettersom tiltalte fikk korona dag 1.

Nå er påstanden i jaktsvindelsaken klar, og aktor ber om 75 timers samfunnsstraff. Forsvarer ber på sin side om frifinnelse i jaktsakene og at tiltalte straffes på mildeste måte for tre salg av mobiltelefoner og salg av ett kikkertsikte.