På nyhetsplass i siste utgave av JEGER, står det om en som har gjort penger på ren svindel. Etter at JEGER begynte å nøste, viser det seg at han har håva inn over 100.000 kr på særlig å lure jegere:

Sia far hans er grunneier  i Telemark med rype- og reinsjakt i Setesdal Austhei, har flere gått på limpinnen: De som har gjort enkle undersøkelser som å sjekke grunnboka, har ikke funnet det unaturlig at sønnen på gården administrerer jakta.