Etter å ha venta en regnværsdag i en hangar ved Fort McMurray, plukker Cessna-flyet omsider opp resten av oss i turfølget og flyr opp i skyene. Idet vi nærmer oss provinsgrensa mot Saskatchewan, letner skyene.

Et flatt, tilsynelatende monokulturelt skoglandskap dukker fram. All barskogen er fortsatt prega av den gigantiske skogbrannen som i 2016 slukte 590 000 hektar skog (mer enn tidl. Akershus fylke). Er det her vi skal finne svartbjørn?