Opticron HR WP 8x26

Porroprisme er den gammeldagse oppbygningen med at okular og objektiv er forskjøvet i forhold til hverandre, bare at her er det med motsatt fortegn: Her står objektivåpningene nærmere hverandre enn okularene. Det gjør at du mister noe av dybdeeffekten som er porrokonstruksjonens fortrinn.