Det har lenge vært diskusjoner om økende zoomområde forsterker optiske problemer. I dag finnes det en rekke produsenter som har løst problemene og det finnes en rekke superzoomer (sikter med forstørrelse utover x 6) på markedet.