Tidligere versjoner hadde kartdataene delt på flere brikker. Det førte stundom til overraskelser, når GPSen inneholdt feil kart da jeg ankom jaktterrenget. Det slipper du med Topo Norway Experience fra og med versjon 3. Nå er hele Norge samt Svalbard samla på en brikke/ nedlasting. Garmin har med andre ord fullført jobben til Harald Hårfagre og samla Norge på en brikke.

Kartgrunnlaget er det samme som du finner på papirkartene, men dataene er vektorisert (ikke rasterkart). Dette gjør at du sjøl via GPSen kan styre detaljeringsgrad for raskere oppdatering og enklere oversikt når du zoomer. Kartene er skyggelagt i bratte områder, noe som gir 3D-følelse og bedre forståelse.