Flere gaupefamilier i Skandinavia

Det er i vinter estimert at det var 280 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige. Det er vekst på 24 familiegrupper fra forrige vinter, og oppgangen i år har skjedd i Sverige.

Sist oppdatert 15. juni 2021 kl 18.47
gaupe gaupebestand bestandstall rovvilt store rovdyr rovdata
Gaupebestanden i Norge ligger for andre år på rad over bestandsmålet. (Ill.foto: Åsgeir Størdal/ kontrollerte forhold)

En ny rapport som Rovdata og det svenske Viltskadecenter har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket i Sverige, viser en vekst i gaupebestanden. I fjor kom oppgangen i Norge, mens den i år kom i Sverige.

LES OGSÅ: Skal du velge kort, lang eller magnum?

Norge og Sverige har felles metoder for overvåking av gaupe. Hovedfokus er å registrere antall familiegrupper av gaupe. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er delt mellom land eller rovviltregioner.

Økning i Sverige

I Norge var det i vinter omtrent like mange familiegrupper av gaupe som på samme tid i fjor. I Sverige har det derimot vært en vekst fra 189,5 til 213 familiegrupper.

Etter sju år under det nasjonale bestandsmålet her til lands, har gaupebestanden vært litt over målet de to siste årene: Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge.

– Estimatet før kvotejakta starta, og før årets ynglinger, er 67 familiegrupper av gaupe. Økningen innebærer at den skandinaviske bestanden øker fra 256 til 280 familiegrupper av gaupe, forklarer leder Jonas Kindberg i Rovdata.

NY VÅPENLOV: Slik blir de nye utlånsreglene

1639 skandinaviske gauper

Ut fra antall påviste familiegrupper beregnes det hvor mange gauper som er i den skandinaviske bestanden. I Norge var det cirka 395 gauper før kvotejakta starta i vinter, mens det i Sverige var 1244 gauper. Det tilsvarer en skandinavisk gaupebestand på 1639 gauper (95 % CI = 1379-1899), anslår Rovdata.

Mange aktører bidrar med observasjoner av gauper i registreringsperioden fra 1. oktober til 28. februar. Innmeldte observasjoner av spor, flere gauper i lag, viltkamerabilder og påviste døde unger følges opp i felt av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige. I Norge har NJFF et særskilt oppdrag med å lete etter familiegrupper av gaupe.

LES OGSÅ: Slik berger du membrandressen lengst

Ut fra antall observasjoner som vurderes som dokumentert eller antatt sikre, beregner Rovdata og Viltskadecenter hvor mange familiegrupper det er i Skandinavia. Dette gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, basert på forskning om hvor langt gauper forflytter seg og størrelsen på leveområdene fra radiomerka gauper i Skandinavia. 

Les mer på Rovdata.no.

Publisert 15. juni 2021 kl 18.47
Sist oppdatert 15. juni 2021 kl 18.47
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue