En beverpels er et vakkert trofé hvis skinnet behandles riktig. For jegeren er det fraværet av underhudsfett som skaper mest utfordring når det kommer til å flå bever. Underhudsfettet hos hjortevilt gjør til sammenligning at du på store partier kan dra skinnet av med handmakt.

Siden beveren så godt som totalt mangler underhudsfett, er dyret svært vanskelig å flå. Dette betyr i praksis at du må jobbe nærmest kontinuerlig med kniven. 

Men beveren er ikke umulig. Med gode kniver, en behagelig arbeidsstilling og litt tålmodighet går det som regel greit i løpet av en times tid. Her er en guide som forklarer steg for steg hvordan du flår en bever.

Vi har flere tips til hvordan du behandler skinn og lager trofe av gevir. Lurer du på hvordan du flår annet vilt? Rødrev og annet smårovvilt som mår og mink, følger en felles fremgangsmåte med rundflåing. Her kan du lese mer om hvordan du kan flå en rev.