Flere fellinger av villrein

Det ble felt 5 652 villrein høsten 2021. Hovedsakelig skyldes oppgangen på nær tusen flere fellinger at det ble felt flere dyr på Hardangervidda, Reinheimen - Breheimen og Snøhetta.

Sist oppdatert: 15. desember 2021 kl 08.17
rein villrein reinsdyr foto: Nils Olav Talgøy
Oppgang: Statitstikken for villreinjakta 2021 viser oppgang, særlig på grunn av økt avskyting på Hardangervidda. (Ill.foto: Nils Olav Talgøy)
Lesetid: 2 minutter

I alt ble det felt 1 749 årskalver, 610 dyr på halvannet år, 1 501 eldre bukker og 1 792 eldre simler, viser statistikken over villreinjakt.

Totalt var det gitt tillatelse til å felle 24 615 villrein høsten 2021. Det er en markant økning fra fjoråret, der 13 437 villrein var tillatt felt.

Fellingsresultatet gir en oppgang på 962 flere fellinger enn under villreinjakta i 2020. Sjøl om det ekstraordinære uttaket på Hardangervidda er en viktig del av forklaringen, gikk fellingstallene opp også i andre områder.

Oppgang også i Reinheimen - Breheimen

På Hardanger vidda ble det gitt fellingstillatelse på 16 003 dyr i 2021, noe som er en økning på 11 019 dyr fra 2020.

Kvoten ble kraftig satt opp da det er et mål å felle flest mulig dyr for å bekjempe skrantesjuke (CWD). Bare 1 983 dyr av kvoten ble felt, men det er likevel 543 flere dyr enn året før.

Reinheimen - Breheimen var det villreinområdet som hadde det nest største utbytte i 2021. I alt ble det der felt 823 villrein, som er en økning på 344 dyr.

Deretter fulgte Snøhetta med 601 felte dyr, til tross for at det her var en nedgang på 117 felte dyr fra året før, melder SSBs nettsider.

Fellingstall pr villreinområde

Her kan du se årets statistikk fra reinsjakta fordelt med fellingstall pr villreinområde:

Villreinstatistikk pr villreinområde 2021
Villreinstatistikk pr villreinområde 2021. Kilde: SSB
Publisert 15. desember 2021 kl 08.17
Sist oppdatert 15. desember 2021 kl 08.17
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen