Bakgrunnen for forvaltningen av villrein på Hardangervidda i dag henger sammen med det påviste tilfellet av en reinsbukk med skrantesyke (CWD) under jakta i 2020.

Sykdommen er svært alvorlig, da den er smittsom for hjortevilt og er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Inkubasjonstiden på skrantesyke er lang- gjerne 2 til 3 år, der et potensielt friskt dyr kan bære smitte. Derfor har det blitt iverksatt drastiske tiltak for å forhindre spredning av den dødelige sykdommen.