Det lysner svakt rundt tretoppene, men over skogbunnen flyter fortsatt råkulda mellom grove furustammer. Alt er stille og rolig. Det eneste som høres, er hvesingen fra to store støvere som drar i kobbelet. 

Både den russiske støveren og treeing walker coonhounden vil i vei, ut for å jage mellom søyleganger av furustammer, der tåka vekselvis feier ut og inn i morgengryets flyktige dis.