Når kan du jakte ender?

Det er forskjellig jakttid på ulike typer ender:

Jakttid brunnakke: Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid knoppand (moskusand): Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid krikkand: Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid mandarinand: Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid stivhaleand: Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid stokkand: Ordinær jakttid fra 21. august til 23. desember.

Jakttid kvinand: Ordinær jakttid fra 10. september til 23. desember.

Jakttid laksand: Ordinær jakttid fra 10. september til 23. desember.

Jakttid siland: Ordinær jakttid fra 10. september til 23. desember.

Jakttid svartand: Ordinær jakttid fra 10. september til 23. desember i det gamle fylket Østfold.

Jakttid toppand: Ordinær jakttid fra 10. september til 23. desember.

Jakttid ærfugl: Kan jaktes fra 1. oktober til 30. november i de gamle fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Fra svenskegrensa t.o.m Agder kan du ikke jakte på sjøen før 10. september. 

Les våre tips til hvordan du jakter ender i ferskvann fra kano eller kajakk, og fordeler og ulemper med de forskjellige farkostene. 

Ofte er det effektivt å sette ut lokkefugl på vann eller på jorder med store vannansamlinger. Du kan jakte ender med rifle og hagle.

For mange jegere langs kysten er også sjøfugljakta ett av høstens høydepunkt.