Lodden er den nordsamiske betegnelsen for vårvinterjakt på and, og har sterke røtter i samisk tradisjon. Fra gammelt av har dette vært en viktig næringsressurs for de fastboende i Kautokeino om vårvinteren. Tradisjonen før forbud og regulering har gått ut på at en jeger feller 5-6 ender, for å kunne tilberede en middag til en familie.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har laget et forskriftsforslag som nå er ute på høring. Forslaget innebærer at lodden videreføres, når en ny forskrift nå skal på plass etter at den gamle opphørte i 2022.