I alle fylker sør for Nordland blir det med øyeblikkelig virkning forbudt å jakte andefugl, gjess, storskarv og kråkefugl (se uttømmende oversikt lengre nede). Ved å stanse fuglejakta, håper Mattilsynet å redusere faren for at villfugl blir jaga og sprer smitten til nye områder. Her kan du lese informasjonen som Mattilsynet nå går ut med til jegerne, samt hjemmelen som matloven gir for slike vedtak.

– ​​Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gleda seg til julas andemiddag. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Sykdommen er dødelig for fuglene, sier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud i Mattilsynets avdeling for dyrehelse.

Annonse

Vidtgripende forbud

Forbudet gjelder for Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Her kan du lese forskriften om forbud mot jakt og fangst.

Disse artene blir det nå forbudt å jakte på (årets jakt er avslutta for noen av artene)

 • Brunnakke

 • Krikkand

 • Stokkand

 • Laksand

 • Siland

 • Kvinand

 • Svartand

 • Toppand

 • Ærfugl

 • Grågås

 • Kanadagås

 • Kortnebbgås

 • Stripegås

 • Knoppand

 • Mandarinand

 • Stivhaleand

 • Storskarv

 • Kråke

 • Skjære

 • Ravn

Forbudet får altså ingen innvirkning på rype- og skogsfugljegerne: Det er fortsatt lov å jakte på rype og skogsfugler som tiur, røy, orrhane, orrhøne og jerpe. 

Viktig hygiene

Mattilsynet understreker at det er svært lav risiko for at mennesker skal bli smitta, og at det er trygt å spise fugler som allerede er skutt. Men dersom du skal håndtere fugl som allerede er felt, er det viktig med fokus på renslighet: 

– Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurensa underveis, sier Tronerud til Nationen.

Her kan du lese mer om utbruddet av fugleinfluensa.