Barnes-kuler har blitt brukt av mange store patronprodusenter, blant annet Federal og Norma, men Barnes har siden 2010 også solgt sine egne fabrikkpatroner Barnes Vor-TX. Her brukes forskjellige Barnes-kuler, men i 30-kaliber fås kun Barnes TTSX og ikke TSX. 

Med Barnes’ lange erfaring gjennom 30 år med kobberkuler, kan man nesten si at de lagde Barneskuler mens de andre gikk på barneskule: Det hele startet med Fred Barnes i 1932 som produserte blykuler i kjelleren der han bodde. Produksjonen ble etter hvert solgt og fikk nytt navn, men da Randy Brooks tok over i 1974, tok han Barnes-navnet tilbake igjen.