Blykuler er naturlig nok mykere enn mantlede kuler. Hvor harde blykuler er avhenger av hvilken legering du bruker når du støper, og om du eventuelt herder dem etter at de er støpt.

Mange tror at hardere kule gir bedre presisjon, men det er ikke min erfaring. Det er heller ikke slik at alle kalibre egner seg godt til støpte kuler om du er ute etter topp presisjon. For eksempel tror jeg du skal prøve og feile mye før du klarer å få samme presisjon i en 6,5 x 55 med en støpt blykule som med en Lapua scenar mantlet kule.