Har du planer om en storviltjakt i Afrika blir 30-06’en for pinglete og er selvfølgelig heller ikke lovlig til den type jakt. Da er 375 H&H eller noen steder 9,3 x 62 minste tillatte kaliber. Mange går for 375’en som hamler opp med både bøffel og elefant mens andre vil ha noe enda grovere. 

458 kaliber er mye brukt i Afrika, men Jack Lott fikk en dårlig erfaring med 458 Winchester Magnum da han skjøt en bøffel som gikk til angrep og skadet ham. Etter den hendelsen stolte han ikke lenger på kaliberet og konstruerte 458 Lott som rett og slett er en utblåst 375 H&H trimmet til 71mm og tar .458 kuler.