Med kobberets lave egenvekt innebar 1. generasjon uforholdsmessig lange kuler. Det ga igjen mindre hylsevolum og – i enkelte kalibre – problemer med stabiliseringen. Naturalisen var også litt ekspansjonstreg på lengre hold. 

Disse forholdene tok produsenten tidlig tak i: 2. generasjon kom med en variant som fikk betegnelsen Naturalis LR (Long Range). Her var vekta redusert. Dette ga rom for mer hylsevolum, bedre stabilisering og høyere kulehastighet. Kula fikk også en mer strømlinjeformet fasong og bedre ekspensjons-egenskaper. Sammen med den økte hastigheten innebar dette en rettere kulebane og ekspansjonsvillighet på lengre hold.