At kikkertsiktet ble allemannseie, er en av de største revolusjonene innen verktøy for jakt. Jegerne fikk nå muligheten til å avlevere skudd med markant bedre presisjon enn med tidligere tiders åpne sikter med skur og korn.

Kikkertsiktets trådkors gjorde det mulig å vite med full visshet at skuddet traff nøyaktig der man plasserte det. Ikke bare ble utstyrets tekniske presisjon bedre, men også mer fleksibelt enn før. Når utstyret skapte så gode premisser, bredte det seg også stadig mer fokus på nøyaktige skudd. Og sist, men ikke minst: Muligheten for human avliving av viltet ble en helt annen.