Som eneste sikte i testen uten zoom, har Meopta R2 8x56 en enklere konstruksjon. Bruksområdet blir naturlig nok smalere, men som dedikert skumringssikte funker det veldig bra. 

Lysbryteren er plassert til venstre for høydetårnet. Den er stor og den mest gripevennlige i testen. Selv med et antall lystrinn på bare åtte, opplevde vi ikke vansker med å finne passe svakt lys i skumringen.