Det ble gitt fellingstillatelse for 37 ulver. Av disse ble 25 skutt under lisensjakt, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 8 ulver felt som skadedyr i jaktåret 2020/21.

Les også: Ti tips til å lykkes med åtejakt på jerv

Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De tre ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2021/22.

Her er avgangsstatistikken for de siste 25 åra. I tillegg kommer tre hybrider av ulv og hund som ble skutt i Østfold jaktåret 1999-2000.

avgang store rovdyr
Bildet viser avgangsstatistikken for de siste 25 åra.

Færre bjørner ble felt

I jaktåret 2020/21 ble det registrert en total avgang på ti bjørner. Det er fem færre enn foregående jaktår.

Ivrige gaupejegere: Felte 5 gauper

Det ble gitt fellingstillatelse på tre bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble fem bjørner felt under skadefelling og fem dyr omkom av andre årsaker.

Flere fellingstillatelser på jerv

I alt var det gitt tillatelse til å felle 143 jerver under lisensjakta i jaktåret 2020/21. Det er en økning på 23 dyr fra jaktåret 2019/20.

Les også: Frustrert over SNO-uttak midt i jervejakta

Til sammen ble 59 dyr felt under lisensfelling, som er ni flere enn året før. I tillegg ble 44 jerver felt under skadefelling.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 87 gauper i 2020/21. Under kvotejakt 2020/21 ble det skutt 64 av 83 tillatt felte gauper. Det er 13 mer enn foregående jaktår.

Mer på jeger.no: Jakt på ulv, bjørn, gaupe og jerv

I tillegg ble fire gauper skutt under skadefelling, 15 ble påkjørt av bil og tog, mens fire omkom av andre årsaker, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).