Spor fra og observasjoner av ulv registreres hvert år mellom 1. oktober og 31. mars. Hensikten er å gi både myndigheter og publikum en oppdatering på hvor mye ulv som er i landet. 

Fram til 15. mars har det blitt observert mellom 106 og 108 ulver i Norge. 57 av ulvene oppholder seg bare i Norge, mens 43-45 oppholder seg i grenserevir mot Sverige.