I vår og sommer er det påvist 60 kull med jervevalper i de årlige hiregistreringene av jerv over hele landet. Det er en nedgang på tre kull sammenligna med i fjor, men likevel langt over bestandsmålet som Stortinget vedtok i 2004.

Dette skjer til tross for Dok. 8-forslaget til Stortinget i 2011 som ga et nytt rovviltforlik, der det enstemmige vedtaket lød som følger: