Slakting - tips og råd for best mulig kjøttkvalitet

Slakting er ikke gjort i en fei, og det er lurt å lære seg noen teknikker. Her kan du plukke opp gode råd for best mulig slakt.

Grunnlaget for god kjøttkvalitet legges når du slakter vilt. Hygiene er det første bud for perfekt viltkjøtt!

En tommelfingerregel er at slakt skal mørne i 40 døgngrader. Det betyr at viltkjøttet skal henge i 4 dager om temperaturen er 10 grader, og 10 dager om temperaturen er 4 grader. 

Men ingen regel uten unntak: Mye av mørningen skjer den første uka, og det kan lønne seg å skjære ned slakt underveis. Pass på at slaktet ikke blir nedkjølt for fort. Da får du kuldeavkortning som ødelegger for naturlig mørning. Ulike deler av hjorteviltet har ulik mørhetsgrad.

Å slepe vilt med åpen bukhule utsetter slaktet for bakterier. Prøv heller å bære mindre hjortevilt som en sekk ut av terrenget. Slakt av hjortevilt bør henges opp for å få renere slakt.

Hvordan slakte hjortevilt?

Du bør vomme dyret (ta ut innvoller) kort tid etter skudd. Du skal ikke skylle med vann, selv om du har vært uheldig og truffet vomma. Vann sprer eksisterende bakterier rundt omkring i slaktet. Bruk isteden papir til å tørke opp. Du bør videre henge opp hjorteviltet. Det gjør både flå-jobben og nedskjæringen enklere og mer renslig. 

Hvordan skal jeg mørne viltet?

Mørning av viltkjøtt er helt avgjørende for god kjøttkvalitet. Les hvordan du gjør det i vår guide til best mørning. Lufting og beskyttelse mot fluer og andre insekter er viktig for en god mørningsprosess.

Husk også at de ulike kjøttdelene i et vilt har ulik grad av mørhet.

Hva er den smarteste måten å slakte rådyr på?

Istedenfor å vomme rådyret og så slepe det ut av skogen, kan du bære det som en sekk. Pass på at du vipper innvollene ut forover istedenfor til siden slik man ofte gjør ellers. Les mer i vår guide og se en lærerik video om denne metoden.

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen