Det er lettere enn du tror å få større skuddsjanser i beverjakta. Vi gir deg gode tips på veien for å skyte bever.