Kulissene for denne jakta kunne ikke blitt bedre. At været også strålte fra sin beste side gjorde ikke de kommende tre dager noe dårligere.

Selv om vi ikke huserte i selve hovedhuset, led vi ingen nød. Vi hadde det helt topp i «Meieribygningen». Må si jeg føler en vis ærbødighet over å være på denne eiendommen med tanke på at «kollega» - uten noen sammenligning forøvrig - Aasmund Olavson Vinje besøkte Odals Værk på vei til kongekroninga i Trondheim i 1860. Selv var jeg her første gang på harejakt i 2001.