Stor test av jaktradioer i analog modus

Jeger.no har testet ni jaktradioer i analog modus – alle med pilottoner. Etterhvert som digitale jaktradioer gjør sitt inntog på de samme kanalene, kan pilottoner bidra til å unngå forstyrrelser. Her får du vite hvordan.

Sist oppdatert: 1. september 2019 kl 12.00

Jaktradioer varer ikke evig, og iallfall ikke de med gamle NiCad-batterier. Litium har langt bedre levetid, og takler fint klattlading gjennom sesongen. Men merk at 500-800 ladinger gjerne er ei grense, her også.

Det har ellers skjedd mye når det gjelder brukergrensesnitt: De fleste jaktradioer har relativt få knapper, noe som gjør det utfordrende å lage et intuitivt menysystem. Jeg har sjøl opplevd så knotete radioer at jeg måtte slå dem av og på for å skifte kanal før den automatiske tastelåsen ble kobla inn. De fleste produsentene har blitt langt bedre, med Biltemas testmodell som et negativt unntak.

Pilottoner

En annen grunn til å vurdere radiobytte, er hvis radioen ikke har pilottoner: Digitale radioer er tillatt på samme frekvenser som de analoge. De sender talen som digitale pakker, noe en analog radio bare mottar som støy. Mens du før nysgjerrig – om enn litt irritert – kunne følge med jaktlaget tvers over fjorden, vil du nå bare få forstyrrende pipelyder fra dem.

Løsninga med analog radio er pilottoner, også kalt «CTCSS», «Subtone» eller bare «Tone» i displayets meny. Enkle radioer har bare 10 pilottoner, mens noen helt opp i 51 pilottoner tilgjengelig pr. radiokanal. 

På samme måte som jaktlaget blir enig om en kanal, kan dere bli enige om en pilottone som «tilleggsnøkkel». Når alle har stilt inn dette på radioen, slipper dere høre andre på kanalen som ikke bruker samme pilottone. Brukere uten pilottone vil høre dere, så husk at det fortsatt er et åpent samband. Men brått er det altså plass til flere jaktlag på samme frekvens som uforstyrret kan snakke sammen – sjøl om nabojaktlaget tar i bruk digital jaktradio.

LES OGSÅ: Test av stolsekker

Magisk bakkekontakt

Men det betyr ikke at alt er fryd og gammen om du investerer i en ny radio. Det er til dels store forskjeller når det gjelder rekkevidde og sendt/ mottatt lyd. Som en del av testen, la vi derfor inn en rekkevidde- og lydtest. På tre ulike rekkevidder rigga vi opp testradioene i eksakt samme posisjon, planta beina i bakken og grep godt omkring radioene, før vi kalte opp Houston.

For merk deg dette: Bakkekontakt og godt grep om radioen er viktig for best mulig radiokontakt. Har du radioen i lomma og/ eller bruker øremuslingen – særlig mens du sitter i bilen – reduserer du rekkevidden betraktelig.

Lydopplevelse

Likevel er forskjellene mellom radioene betydelig: Allerede på første hold skiller noen seg ut i lydopplevelse, både ved at noen mikrofoner gir annen lyd eller at høyttaleren er mer utydelig – faktisk så utydelig at radioen med best rekkevidde vippes ned fra førsteplassen. 

På neste hold var forskjellene enda mer markante, med mindre støy og klarere tale fra de beste, mens de dårligste drukna i skurring og sus. På siste hold ramla flere av radioene helt ut av dekning. 

En radio skilte seg ut her – nemlig Hytera, som vi fikk teste både i analog og digital modus, fordi vi hadde to stykker tilgjengelig. Som den observante leser vil se av bildet til høyre, er det tre digitale radioer i testen. Problemet er at ingen av dem snakker med andre digitale produsenter. Følgelig har vi kun prøvd dem i analog modus, noe som for så vidt er interessant for dem som vil ta et første skritt og klargjøre seg for den digitale verden.

Det skrittet kan altså by på noen fallgruver, men også fantastisk lyd, noe Hytera dokumenterte – så lenge den hadde kontakt. Det kommer vi tilbake til i en annen artikkel, der vi har testet radioene digitalt.

Les også: Flere tester av jaktradioer

Publisert 1. september 2019 kl 12.00
Sist oppdatert 1. september 2019 kl 12.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen