Menystyringen er god, men vi hadde foretrukket om den ene ekstraknappen på siden var til skanning istedenfor skjermlys. God funksjonalitet ved at kanalene velges med kanalhjulet på toppen, mens pilottoner stilles via piltastene.

Prohunt D52 er den digitale radioen i testen som gjør det best med omsyn til rekkevidde i analog modus. På alle tre hold gir den svært klar og tydelig lyd både under sending og mottak, dog med noe skurr på lengste hold. Vi er spente på å se hvorvidt den innfrir like godt digitalt!