Den retter seg mot de som bare vil ha en rimelig digitalradio som virker, uten noe fiksfakseri.Her er det helt nedskrella menyer, og kun noen få valg innen displaybelysning, tastaturlyd og squelch du kan stille.

Kanalgrupper (analogt/ digitalt) velger du enkelt med topphjulet, mens kanaler og pilottoner velges med piltastene.