Den gir jevn og god lyd, godt over middels på alle hold. Den ligger i teten på de lengste avstandene, kun slått av Hunter F1, men har til gjengjeld langt bedre høyttalerlyd.

Betjeningen er meget enkel, tatt i betraktning at det bare er 3 frontknapper, samt tre dedikerte knapper til viktige funksjoner som tastelås, støysperre og skanning.