Icom Prohunt Basic Digital er en jaktradio der det meste er skrella inn til beinet funksjonsmessig. Særlig for den eldre garde vil jeg tro at dette er like greit: Du har de digitale kanalene som en tilleggsopsjon dersom jaktlaget brått skulle velge å gå digitalt. 

Merk imidlertid at Icom opererer på sin egen IDAS-standard digitalt. Denne kommuniserer ikke digitalt med jaktradioer fra andre merker, da disse bruker bransjestandarden DMR. Dere kan imidlertid snakke via analogt samband som før.