En sen aprildag i det herrens år 1970 kunne jeg endelig motta en pengeanvisning fra Oslo Skinnauksjoner på 1543 kroner, vinterens samlede oppgjør for mange kalde timer i reveglugga på Nedre Klevjer. Livredd for at Børsemaker Hellerud i den gamle Globusgården i Drammen hadde falt for fristelsen til å selge den flotte rifla i kaliber .308 w, satte jeg kursen mot storbyen.

Det manglende beløpet på 307 kroner fikk jeg velvillig «låne» av min kjære bestefar. At den gamle patriarken aldri krevde lånet innfridd, tror jeg han så på som en særdeles velplassert investering i å videreføre familiens jegertradisjoner.