Ni ulvekull dokumentert

Vinterens registreringer av ulv i Norge har så langt dokumentert ni kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir mot Sverige. Fra registreringene er det hittil påvist 77-94 ulver.

Sist oppdatert 16. desember 2021 kl 17.58
ulv jo stenersen
Rovdata melder at det foreløpig i år er dokumentert 77-94 ulver. (Ill.foto: Jo Stenersen)

Disse første foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en statusrapport som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rovdata understreker at resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge pr. 15. desember i registreringsperioden som startet 1. oktober. Det fulle bildet av norsk ulvebestand kommer først rundt 15. mai til neste år.

9 ulvekull

– Det er så langt i vinter dokumentert ulvekull i de helnorske revirene Hornmoen, Mangen, Setten og Slettås. Det er i tillegg dokumentert valpekull i de tre grenserevirene Magnor, Fjornshöjden og Rømskog og i de to mulige grenserevirene Varåa og Ulvåa, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det gjenstår å avklare om det er født ulvekull i de to bekreftede grenserevirene Juvberget og Kymmen og de tre antatte grenserevirene Bograngen, Kockohonka og Boksjø.

– Status her vil bli avklart med mer sporing på snø og DNA-analyser utover vinteren, forklarer Kindberg.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

77-94 ulver så langt

Hittil i vinter er det registrert totalt 77-94 ulver i Norge og i grenserevirene. 34-38 ulver er påvist kun i Norge, mens 22-25 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen.

21-31 ulver har foreløpig usikker grensestatus. De aller fleste ulvene i Norge er påvist i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si i Innlandet og Viken.

– Åtte av ulvene er kjent avlivet utenfor ulvesonen på norsk side i perioden, deriblant begge foreldrene til et kull med årsvalper i Slettåsreviret, der ulvene i all hovedsak holdt til innenfor ulvesonen. Når de åtte trekkes fra, gjenstår 69-86 ulver her til lands i vinter, hvorav 26-30 ulver kun i Norge, sier prosjektleder Petter Wabakken ved ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Utenfor Innlandet og Viken er det så langt i vinter kun dokumentert én ulv i Norge. Denne har drept tamrein i Pasvik øst i Finnmark.

Meld fra om ulv eller spor!

Det er fortsatt tidlig i vinterens bestandsregistrering av ulv og det har vært mangel på sporsnø i mesteparten av perioden. Fortsatt gjenstår det mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn (SNO).

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022. Her kan du lese den foreløpige delrapporten for status pr 15. desember.

Publisert 16. desember 2021 kl 17.58
Sist oppdatert 16. desember 2021 kl 17.58
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue